Nr zgłoszenia

Powtórz nr zgłoszenia:


data zgłoszenia

 Imię

 Nazwisko

 Firma

 ulica i nr domu

 Kod pocztowy

 Miejscowość

 Telefon kontaktowy


 E-mail:

 Bank

 Nr Konta
w przypadku zwrotu środków

 Data zakupu

 Nr dowodu zakupu

 Towar

 opis usterki